FWM współpracowała i dawała w pierwszych latach oparcie i impuls do tego, by Stowarzyszenie Sternik rozpoczęło tworzenie szkół i przedszkoli. Nowe placówki oświatowe działają na bazie doświadczeń hiszpańskiej fundacji Accion para la Educaccion, prowadzącej kilkadziesiąt szkół tego typu. 

Szkoły oferują najwyższe standardy edukacyjne. Jednak zadaniem nauczycieli nie jest tylko przekazywanie uczniom wiedzy. Dbają oni o pełny rozwój osobowości uczniów. Szkoły stawiają na integralne wychowanie. Do każdego ucznia przyporządkowany jest tutor, który dba o rozwój jednostek. Współpracuje on z rodzicami ucznia - szkoła i rodzice razem dbają o to, aby dziecko zdobywało nową wiedzę i cnoty ludzkie.

W warszawskiej Falenicy działają dwie szkoły Stowarzyszenia - męska i żeńska oraz koedukacyjne przedszkole. Działające przedszkole i szkoły są wzorem dla kolejnych placówek w innych miastach kraju.

Strony w Joomla :: SOLmedia.pl 2021