FWM prowadzi program stypendialny, który umożliwia niezamożnym studentom pozyskanie środków finansowych. Pieniądze pozyskane z Fundacji pozwalają studentom studiować na najlepszych uczelniach, uczestniczyć w dodatkowych kursach oraz mieszkać w dobrych warunkach sprzyjających nauce.

Program stypendialny prowadzony jest wraz z fundacjami prowadzącymi małe domy akademickie. To właśnie dyrektorzy tych domów wysuwają kandydatów na stypendystów.

Pomoc finansowa ma formę zwrotnej po zakończeniu studiów pożyczki. W ten sposób fundusz stypendialny może pomagać coraz to nowym zdolnym studentom.

Strony w Joomla :: SOLmedia.pl 2021